витрата рідини

витрата рідини
rate of liquid consumption

Англо-український і українсько-англійський словник з аналітичної хімії. — Севастополь: «Вебер». . 2002.

Look at other dictionaries:

 • витрата рідини, газу — расход жидкости, газа gas, liquid flow rate *Durchflußmenge, anstehende Gasmenge – кількість рідини (газу), що протікає за одиницю часу через переріз, перпендикулярний лініям течії. При вимірюванні об’єму протікаючої рідини (газу) визначають В.… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витрата масова — расход массовый mass flow rate *Massenabgabe – витрата рідини, газу або сипкої речовини, що визначається в одиницях маси та часу (кг/с, моль/с) …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витрата — расход (подача) rate of flow, discharge *Förderstrom – кількість переміщуваної чи подаваної рідини, газу або сипкої речовини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через поперечний переріз …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витрата насосу масова — подача насоса массовая mass rate of flow *Massenstrom – добуток величини густини ρ переміщуваної рідини (або гідросуміші) та об’ємної витрати (подачі) насоса: q = ρ•Q. У разі значної зміни густини у розрахунках використовують значення густини ρ… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • гідравлічна потужність насоса — гидравлическая мощность насоса pump power output *Förderleistung, Pumpenleistung – внутрішня потужність насоса, що витрачається на переміщування рідини, за вирахуванням гідравлічних витрат. Обчислюється за формулою: Pг = q g H = ρ Q g H, де q –… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • Коефіцієнт фільтрації Kф — коэффициент фильтрации Kф filtration coefficient *Durchlässigkeitsfaktor, Durchlässigkeitszahl, Durchlässigkeitsbeiwert – коефіцієнт пропорційності у формулі закону Дарсі, значення якого залежить від роду пористого тіла, густини і в’язкості… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витратомір вентурі — расходомер Вентури Venturi meter *Venturimesser – витратомір трубчастого типу, витрата рідини яким вимірюється за зміною тиску в трубках з різним прохідним поперечним перерізом …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витратомір — расходомер flowmeter *Verbrauchsmesser, Durchflussmesser – пристрій або устаткування для вимірювання витрат в однофазних потоках рідини (нафти, води тощо) чи газу або сипкої речовини. У нафтовидобуванні частіше за все застосовують об’ємні і… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витратомір за змінним перепадом тиску — расходомер переменного перепада давления alternate differential pressure meter *Durchflussmesser des variablen Druckgefälles, Durchflussmesser des variablen Druckunterschiedes – об ємний витратомір рідини або газу, в якому витрата визначається за …   Гірничий енциклопедичний словник

 • дарсі одиниця — единица Дарси Darсy unit *Darcy – одиниця коефiцiєнта проникностi, якщо витрата рiдини становить 10 3 м3/с при динамічному коефіцієнті в’язкості рідини 10 3 Па•с, довжині зразка пористого середовища 1 м, площі фiльтрацiї 1 м2 i перепаді тиску… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • дебіт — дебит discharge, flow rate, yield, production rate *Förderrate, Zuflußrate, Entnahmerate, Ergiebigkeit – у гірництві (нафтовій і газовій промисловості) кількість(об’єм) рідини (води, нафти) або газу, що надходить на поверхню за одиницю часу з… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”